Παρακάτω παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται από τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY. Για να μπορέσετε να υποβάλλετε αίτηση θα πρέπει να κάνετε ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για ενεργές προκηρύξεις της ίδιας ειδικότητας και διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας (π.χ. Χημικοί Μηχανικοί ΧΗΜΜ-1 ή Έμπειροι Χημικοί Μηχανικοί ΧΗΜΜ-2).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΣΟ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Οργάνων για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΣΟ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Έμπειρους Τεχνίτες Συντήρησης Οργάνων για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΗ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΗ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Έμπειρους Τεχνίτες Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΜΣΤΑ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Στατικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΜΣΤΑ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Έμπειρους Τεχνίτες Συντήρησης Στατικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΣΤΡ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Στρεφόμενου Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΤΣΣΤΡ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Έμπειρους Τεχνίτες Συντήρησης Στρεφόμενου Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΧΛΔ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:15/03/2024 - 17/04/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας και Διακίνησης στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ [ΑΡΧΦ-01]
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:09/02/2024 - 11/03/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Αρχιφύλακες Βάρδιας στις Υπηρεσίες Φύλαξης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΘΕΙΟΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:04/11/2022 - 18/11/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Μονάδας Στερεοποίησης και Φόρτωσης Θείου, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ DIAXON (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΤΠΕ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/10/2022 - 07/11/2022


Η DIAXON, μέλος του Ομίλου Εταιρειών HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Ποιοτικού Ελέγχου για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κομοτηνής.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ DIAXON (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΤΗ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/10/2022 - 07/11/2022


Η DIAXON, μέλος του Ομίλου Εταιρειών HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κομοτηνής.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΜ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΗΧΜ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΜ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΗΧΜ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ XHMM-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜΜ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ XHMM-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜΜ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜΗ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΗΛΜΗ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜΗ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΗΛΜΗ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΜ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μεταλλειολόγους – Μεταλλουργούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΕΤΜ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΧΗΜ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΥΑΠ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΔΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Διακίνησης και Τεχνολόγους Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (κωδ. θέσης: ΤΕΔΥ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΕΡ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Έργων (κωδ. θέσης: ΤΕΕΡ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΣΑ-1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Συντήρησης και Αξιοπιστίας (κωδ. θέσης: ΤΕΣΑ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΣΑ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Συντήρησης και Αξιοπιστίας (κωδ. θέσης: ΤΕΣΑ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DIAXON (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΛ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:07/02/2022 - 28/02/2022


Η DIAXON, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κομοτηνής.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΛΝ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:18/05/2021 - 14/06/2021


Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΠΟΝ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:18/05/2021 - 14/06/2021


Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Πυροσβέστες-Οδηγούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΥΠΝ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:18/05/2021 - 14/06/2021


Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Πλοιάρχους - Υπεύθυνους Προβλήτα για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΠΟΒ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:18/05/2021 - 14/06/2021


Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Πυροσβέστες-Οδηγούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΥΠΒ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:18/05/2021 - 14/06/2021


Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Πλοιάρχους - Υπεύθυνους Προβλήτα για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ