ΕΓΓΡΑΦΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων δημιουργίας ΠΡΟΦΙΛ

 1. Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κάποιου υποχρεωτικού πεδίου δεν θα καταστεί δυνατή η δημιουργία ΠΡΟΦΙΛ.
 2. Τα πεδία πρέπει να συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
 3. Την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων φέρει ο υποψήφιος.
 4. Μετά τη δημιουργία ΠΡΟΦΙΛ θα παραλάβετε email για ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει η παραλαβή του email.
 5. Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που έχετε δηλώσει κατά τη δημιουργία του ΠΡΟΦΙΛ σας μεταβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, έχετε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστείτε μπαίνοντας με τους κωδικούς σας στο λογαριασμό σας. 
 6. Κάθε ΠΡΟΦΙΛ είναι μοναδικό και αυστηρά προσωπικό και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τρίτους, παρά μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα χρήστη για την σύνδεση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 • Το password θα πρέπει να:
 • έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρες
 • περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα
 • περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
 • περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό
 • περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ. #, !, %, &)